bg

Onze zorg voor geestelijk welbevinden

Het geestelijk presteren en het geestelijke aandeel in de arbeidsmarkt is de laatste decennia fors opgelopen. Meer nog, over de gehele lijn van de samenleving word steeds meer belang gehecht aan het geestelijke aspect van de persoonlijkheid ook op latere leeftijd. Het intellect en het geestelijke functioneren zijn ook eigenschappen die goed bewaard kunnen blijven tot op hoge leeftijd. Wij bieden dagelijks activiteiten aan die de geestelijke en intellectuele capaciteiten van onze bewoners ‘uitdagen’, stimuleren en onderhouden en dit zowel voor de nog geestelijk actieve- als voor de geestelijk zorgbehoevende bejaarde

Copyright © WZC Avondvrede - Alsembergsesteenweg 68 - 630 Linkebeek - Tel 023 77 08 19 - Fax 023 77 08 19 - Webdesign: Het Drukpunt